Fotowoltaika Katowice

POMIARY ELEKTRYCZNE

Oferujemy profesjonalne usługi pomiarowe z zakresu instalacji elektrycznych, które zapewniają bezpieczeństwo i sprawne działanie Twojej infrastruktury elektrycznej. Nasza oferta pomiarów elektrycznych obejmuje:

  1. Pomiary instalacji elektrycznych: Przeprowadzamy kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych, w tym pomiar napięcia, prądu, rezystancji, poziomu izolacji i innych parametrów, aby ocenić stan techniczny i wydajność instalacji.

  2. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: Dokonujemy pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w tym RCD) w celu potwierdzenia, czy instalacja spełnia wymagane normy bezpieczeństwa.

  3. Pomiar mocy czynnej i biernej: Przeprowadzamy pomiary mocy czynnej i biernej w celu oceny efektywności energetycznej instalacji oraz identyfikacji obszarów optymalizacji zużycia energii.

  4. Pomiar oświetlenia: Przeprowadzamy pomiary natężenia oświetlenia w różnych punktach pomieszczeń, aby zapewnić odpowiednią ilość światła zgodnie z normami oświetleniowymi.

  5. Certyfikacja i protokoły pomiarowe: Po przeprowadzeniu pomiarów, dostarczamy certyfikat lub protokół pomiarowy, który potwierdza zgodność instalacji z obowiązującymi przepisami i normami.

Nasi wykwalifikowani technicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby przeprowadzić precyzyjne pomiary elektryczne i dostarczyć rzetelne wyniki. Dzięki naszym usługom pomiarowym, możesz mieć pewność, że Twoja instalacja elektryczna jest bezpieczna, efektywna i zgodna z obowiązującymi standardami. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszej profesjonalnej oferty pomiarów elektrycznych i zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej infrastrukturze elektrycznej.