Fotowoltaika Katowice

DOTACJA Z NFOŚiGW "MÓJ PRĄD"

Dotacja „Mój Prąd 5.0” dostępna jest w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program  „Mój prąd” To inicjatywa wspierająca instalację paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w Polsce, której celem jest promowanie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Kto może skorzystać z programu? Program „Mój prąd” jest dostępny dla różnych grup beneficjentów, w tym dla właścicieli domów jednorodzinnych, rolników, przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych.

Jakie korzyści oferuje program? Dzięki programowi „Mój prąd” beneficjenci mają możliwość otrzymania dofinansowania na zakup i instalację systemu fotowoltaicznego. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju beneficjenta i może pomóc w znacznym obniżeniu kosztów inwestycji.

Jak przebiega proces aplikacji? Proces aplikacji do programu „Mój prąd” obejmuje wypełnienie odpowiednich formularzy i dostarczenie niezbędnych dokumentów. Należy pamiętać, że przed ostatecznym zatwierdzeniem wniosku, system fotowoltaiczny podlega ocenie technicznej.

Jakie są warunki i wymagania? Program „Mój prąd” ustala konkretne warunki i wymagania, takie jak minimalna moc instalacji, rodzaj paneli fotowoltaicznych oraz kwalifikacje instalatorów. Ważne jest, aby zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem procesu aplikacji.

Jakie są korzyści finansowe i ekologiczne? Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwia produkcję własnej energii elektrycznej, co przekłada się na obniżenie rachunków za energię. Dodatkowo, nadwyżki energii mogą być sprzedawane do sieci. W ten sposób nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale również przyczyniasz się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o możliwości skorzystania z Dotacji „Mój Prąd”.

ZADZWOŃ DO NAS I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

514 045 189